Skip to main content

(Financiële) Informatie

Door onderstaand pdf-bestand aan te klikken wordt de financiele prognose van 2019 tot 2023 weergegeven:

pdf Financiele_prognose_st_kerk_wons_2019-2023.pdf


Onderstaand treft u de Balans en Exploitatierekening 2022 aan:

pdf Financiele_jaarverslag_2022_St._Kerk_Wons.pdf

Onderstaand treft u de Balans en Exploitatierekening 2021 aan:

pdffinanciële cijfers 2021

Onderstaand treft u de Balans en Exploitatierekening van 2020 aan:

pdf Balans__Expl._rekening_2020.pdf

Standaard ANBI formulier 2020 van de belastingdienst:

pdfstandaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol.pdf

Onderstaand document bevat de financiele informatie 2019. Omdat de stichting per 1 september is opgericht betreft het een overzicht van september t/m december 2019. De inhoud spreekt voor zich.

pdfFinaciele_informatie_SKW_2019.pdf

De folder geeft nog meer informatie over deze unieke kerk:

pdf Kerk_Wons_folder.pdf